image

Türkiye Kooperatifler Fuarı

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın “Kooperatiflerin İç ve Dış Ticaret Hacimleri Artırma Yöntemleri" paneline Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Mustafa Ali Yurdupak, TİM Başkan Vekili Sn. Kutlu Karavelioğlu, Türk Patent Kurumu Daire Başkanı Sn. Hakan Kızıltepe ile beraber katıldım. Türkiye’de ve dünyada yapılan e-Ticaret hakkında bilgiler paylaştım. Kooperatiflerin e-Ticarete ve dolayısıyla e-İhracat ağına dahil olarak milli üretimin dünyaya yayılmasına büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum. Çin’deki e-Ticaretin gelişmesinde de kooperatiflerin büyük payı olduğunu hatırlatmak isterim.